Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

praesens
19:19

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viairmelin irmelin

July 07 2019

praesens
19:26
7712 56b1
Reposted fromniente niente vianoisetales noisetales
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
praesens
19:26
3098 fed2
Reposted fromkarsina karsina viagosienia gosienia
praesens
19:26
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
praesens
19:25
Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe.
— Wojciech Waglewski
Reposted fromcudoku cudoku viairmelin irmelin
praesens
19:25
2542 2e20
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
praesens
19:24
1886 5515 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
praesens
19:24
1121 d29d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
praesens
19:23
4898 deb0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
praesens
19:22
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
praesens
19:22
9513 db00 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
praesens
19:22
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk (z książki Instytut)
Reposted fromRowena Rowena viaPatij Patij
praesens
19:16
5396 e911 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
praesens
19:15
6772 74de 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
praesens
19:14

March 21 2019

praesens
14:00
3264 1a8c 500
Reposted fromsoftboi softboi viamothsdevourer mothsdevourer
praesens
13:59
3652 0db1 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
praesens
13:55
3693 ca44 500
Reposted fromsoftboi softboi
praesens
13:55
3703 1cf7 500
Reposted fromsoftboi softboi
praesens
13:52
3707 dd4c 500
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...