Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

praesens
19:37
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagraywall graywall
praesens
19:36
Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted fromnoone97 noone97 viagraywall graywall
praesens
19:36
Nie graj cynika na siłę mało ci za to świat braw da nie mów, że wszystko w miłości już było bo to nieprawda nieprawda nieprawda...
— Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku viagraywall graywall
praesens
19:35
2502 d3ea 500
Reposted fromyikes yikes viaresort resort
praesens
19:33
praesens
19:33
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
praesens
19:31
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaresort resort
praesens
19:30
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w Twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego! 
— Keanu Reeves
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo
praesens
19:30
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahardbitch hardbitch
19:29
1118 0ec9
praesens
19:28
7843 87d3 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viarudelubie rudelubie

October 21 2019

praesens
19:29

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

— 12czerwca.soup.
Reposted from12czerwca 12czerwca viairmelin irmelin
praesens
19:29
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin
19:29
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
praesens
19:27
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
19:27
7394 7a84
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
praesens
19:26
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
praesens
19:26
4393 e924 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
praesens
19:26
4974 3833 500
Reposted fromikhakima ikhakima viairmelin irmelin
praesens
19:24
7785 f92e 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl