Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

praesens
13:05
4613 5aa0 500
praesens
13:05

Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Jeremi Przybora
praesens
13:03

September 13 2018

18:39
6495 dc42 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
18:38
6581 559c 500

nevergoingbackthere:

idk-maan:

me snapping out of a depressive episode, trying to clean up the mess

LoL this feels like me rn

praesens
18:38
8931 3d98
Reposted fromihuarraquax ihuarraquax viairmelin irmelin
praesens
17:42
9048 516c 500
praesens
17:41
8994 8949 500
Reposted frommartrol martrol viairmelin irmelin
praesens
17:40
6648 ce26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
praesens
17:40
Reposted fromTullfrog Tullfrog viairmelin irmelin
praesens
17:40
Mówią, że jesteś nikim,
Do czasu aż ktoś Cię pokocha. 
Więc czekam, aż sprawię kogoś kimś
Wkrótce. 
— Ingrid Michaelson - Are We There Yet
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
praesens
17:37
1849 5a68
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

June 19 2018

praesens
23:14

chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. dziewczyną, która ma znaczenie. dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.

— do Ciebie
praesens
23:14
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viawbrewzasadom wbrewzasadom
praesens
23:13
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
praesens
23:13
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
praesens
23:12
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viairmelin irmelin
23:12
6477 22f6

thunder:

via weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
praesens
23:11
6088 96f6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
praesens
23:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl