Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

praesens
22:22
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialadia ladia
praesens
22:22
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake vialadia ladia
praesens
22:22
3522 326a
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viaDeva Deva
praesens
22:22
Kobiety, które mają klasę nie potrzebują w swoim życiu nieszczerych uśmiechów, fałszywych obietnic, gównianych przyjaźni i tanich adoratorów. Takie kobiety jak Ty doskonale znają swoją wartość i wiedzą, że zasługują na więcej.
— Rafał Wicijowski - "Kobiety, które mają klasę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
praesens
22:22
6393 1bdd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
praesens
22:21
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viarzzkropka rzzkropka
praesens
22:21
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viarzzkropka rzzkropka
praesens
22:21
6577 27a6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarzzkropka rzzkropka
praesens
22:20
4335 a7e2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapffft pffft
praesens
22:19
4208 137a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viagreywolf greywolf
praesens
22:19
3321 0d75 500
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialadia ladia
praesens
22:19
9032 3d92
Reposted fromgreens greens vialadia ladia
praesens
22:18
4751 3186 500
Reposted fromteijakool teijakool viazaltysek zaltysek
praesens
22:18
9557 d4dc
Reposted fromonlyman onlyman viagreywolf greywolf
praesens
22:17
8582 5231
Reposted fromrevalie revalie viagreywolf greywolf
praesens
22:17
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viagreywolf greywolf
praesens
22:16
0725 edcc 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viagreywolf greywolf
praesens
22:15
praesens
22:15
2807 0aea
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vialadia ladia
praesens
22:15
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialadia ladia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl