Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

praesens
17:35
5396 a1ff
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPolinda Polinda

July 24 2017

praesens
20:25
Reposted fromhogwarts hogwarts viajenny-rose jenny-rose
20:23
8862 b827 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viamaliwa maliwa
praesens
20:22
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viamaliwa maliwa
praesens
20:22
8227 9a3f 500
Katowice, Silesia. #tymczasem
Reposted fromavooid avooid viamaliwa maliwa

July 23 2017

praesens
21:16
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
praesens
20:15
2639 8b12 500
Reposted fromundertow undertow viamykingdom mykingdom
praesens
20:15
6159 501e
hellowww!
Reposted fromcats cats viasoupeter soupeter
praesens
20:14
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaune-raconteuse une-raconteuse
praesens
20:13
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viaLirael Lirael
praesens
20:12
i nigdy tak mocno nie tęskniłam
Reposted fromspes spes
praesens
20:11
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafalkowska falkowska
praesens
20:11
6141 d409 500
bliss
Reposted fromcats cats viakruemelmonster kruemelmonster

July 01 2015

praesens
06:44
Życie stałoby się piękne, gdyby ludzie zajęli się wyłącznie sobą i dbali wyłącznie o swoje sprawy.
— Za progiem grobu, Andrzej Ziemiański
Reposted frompatronus patronus viawerterowska werterowska
praesens
06:43
praesens
06:41

June 23 2015

praesens
19:16
Sam mogę znieść ból, ale nie mógłbym znieść Twojego. To wymagałoby więcej siły niż posiadam.
— Outlander
Reposted frompensieve pensieve viaarrependimento arrependimento
praesens
19:15
2167 7757 500
To ja. Dzisiaj.  I jutro pewnie też.
Reposted fromsiwa siwa viamissmiserable missmiserable
praesens
18:58
3627 db34 500
Reposted fromkjuik kjuik viaarrependimento arrependimento
praesens
18:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl