Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

praesens
23:50
"Może istnieć sto sposobów komunikowania się we współczesnym świecie, ale nic nie zastąpi ludzkiego spojrzenia."
Reposted fromyourwithoutyou yourwithoutyou viamruugaa mruugaa
praesens
23:49
praesens
23:49
Często okazywanie uczuć łamie serce, ale czy chowanie ich w sobie prowadzi do szczęścia?
Reposted frommefir mefir viagreywolf greywolf
praesens
23:47
5441 75a0
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viagreywolf greywolf
praesens
23:47
4003 dd9e
praesens
23:46
8595 3419
Reposted fromtwice twice viarosses rosses
praesens
23:44
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viasurrealistyczna surrealistyczna
praesens
23:43
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaqcharska qcharska
23:34
praesens
23:33
9048 6438
Reposted fromcalifornia-love california-love viaargetlam argetlam
praesens
23:32
3347 5650
praesens
23:32
Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być samą 
— Agnieszka Holland
praesens
23:31

Chcę wiedzieć przed kim uciekasz 
Przede mną czy przed sobą ... 
praesens
23:30
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viamisseverything misseverything
23:30
Tak bardzo chcę żebyś tu był. Chcę poczuć Twój słodki zapach, przutulić się do Twojej piersi, posłuchać bicia Twojego serca. Być przy Tobie. Być w domu.
— (via ekskluzja)
23:29
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym jak się od kogoś uzależniasz.
— (via inveens)
23:29

mysli-zerwane-ze-smyczy:

“Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy.”

Wojciech Kuczok

23:29

//27.06.2017

sztambuch:

nie żałuję tego
jak było
pomiędzy nami

bo dostałem
nauczkę

żeby nikomu
nigdy więcej
nie dawać
siebie

w taki sposób
w jaki oddałem się
tobie

praesens
23:28
2933 948e
praesens
23:28
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viabeliveinme beliveinme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl