Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

praesens
19:29

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

— 12czerwca.soup.
Reposted from12czerwca 12czerwca viairmelin irmelin
praesens
19:29
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin
19:29
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
praesens
19:27
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
19:27
7394 7a84
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
praesens
19:26
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
praesens
19:26
4393 e924 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
praesens
19:26
4974 3833 500
Reposted fromikhakima ikhakima viairmelin irmelin
praesens
19:24
7785 f92e 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viairmelin irmelin
praesens
19:24
Już teraz wiem, 
Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz. 
— Myslovitz
praesens
19:24
Przestań żałować swojego życia. Zacznij z niego korzystać.
— Deborah Harkness
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
praesens
19:24
7833 e872 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viairmelin irmelin
praesens
19:24
1635 110e
praesens
19:24
4916 71fa
Reposted fromWhat-Porn What-Porn viairmelin irmelin
praesens
19:23
Złe chwile same nas znajdą.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
praesens
19:22
2228 3d63 500
Reposted fromjpingus jpingus viairmelin irmelin
praesens
19:20
5416 68d3
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
praesens
19:20
4603 5c92 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
praesens
19:20
4587 05ce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
praesens
19:20
4575 ab59 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl