Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

praesens
14:00
3264 1a8c 500
Reposted fromsoftboi softboi viamothsdevourer mothsdevourer
praesens
13:59
3652 0db1 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
praesens
13:55
3693 ca44 500
Reposted fromsoftboi softboi
praesens
13:55
3703 1cf7 500
Reposted fromsoftboi softboi
praesens
13:52
3707 dd4c 500
Reposted fromsoftboi softboi
praesens
13:52
3709 ec63 500
Reposted fromsoftboi softboi
praesens
13:51
3712 5d30 500
Reposted fromsoftboi softboi
praesens
13:51
3713 3fea 500
Reposted fromsoftboi softboi

February 19 2019

praesens
17:20
Mens Classic Cars - Ferrari 330 GTC
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaepi epi

February 17 2019

20:45
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viabluejane bluejane
praesens
20:41
3281 068c 500
praesens
20:40
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viagonnabebetter gonnabebetter
praesens
20:40
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viagonnabebetter gonnabebetter
praesens
20:37
8181 576a
Reposted fromcleanout cleanout viaelentarie elentarie
praesens
14:20
8956 f8d8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
praesens
14:20
9387 31f2 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
praesens
14:19
9564 bfb3 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianoisetales noisetales
praesens
14:18
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viairmelin irmelin
praesens
14:18
7420 9ab0 500
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viairmelin irmelin

February 12 2019

23:28
9199 52da 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viainaf inaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl