Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

praesens
23:14

chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. dziewczyną, która ma znaczenie. dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.

— do Ciebie
praesens
23:14
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viawbrewzasadom wbrewzasadom
praesens
23:13
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
praesens
23:13
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
praesens
23:12
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viairmelin irmelin
23:12
6477 22f6

thunder:

via weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
praesens
23:11
6088 96f6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
praesens
23:09

June 02 2018

praesens
11:29
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viatake-care take-care
praesens
11:29
Chcę Cię taką zobaczyć, bez żadnego erotyzmu. Zobaczyć Cię całą, wszystkie blizny, wszystko, dokładnie wszystko. Patrzeć i widzieć duszę, która lśni pod cienką warstwą skóry, która pulsuje w żyłach, płonie w sercu. Chcę Cię taką zobaczyć. Po prostu, zwyczajnie, tak jak patrzy się na motyle, które przefruwają Ci kilka centymetrów przed nosem, piękne, nieuchwytne, nierealne prawie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viatake-care take-care
praesens
11:28
Czy nie dziwne z nas stworzenia, że pozwalamy się tak sprowokować i nasze pierwsze uczucie lokujemy tam, gdzie nie ma żadnej nadziei? I czy smak tej nadzwyczaj nieprzemyślanej czułości nie był zawsze nieco gorzki dlatego, że była daremna? Kto wie, czy co poniektórzy potem w życiu nie z takich wspomnień właśnie czerpią podejrzenie, że nie da się ich pokochać.
— Rainer Maria Rilke - Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viatake-care take-care
praesens
11:28
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viatake-care take-care
praesens
11:28
gdybym uciekła niespodziewanie...
znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
Reposted fromsziiiz sziiiz viatake-care take-care
praesens
11:27
8946 28f9 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
praesens
11:26
7516 850c
praesens
11:26
4693 c7c2
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
praesens
11:26
8222 206c
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viairmelin irmelin
praesens
11:26
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viairmelin irmelin
praesens
11:25
1939 06dc 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
praesens
11:25
burczy mi w serduszku.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl