Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

praesens
22:11
5055 f27b 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaetraga etraga
praesens
22:10
ostatnim razem podobno to ja byłam prowodyrem, bo okazywałam zazdrość; Tym razem nie okażę niczego, już nigdy
Reposted fromastair astair
praesens
22:08
3763 928a 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakhabarakh khabarakh
praesens
22:08
8574 2976 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakhabarakh khabarakh
praesens
22:08
praesens
22:07
Reposted fromkriokineza kriokineza viamarbear marbear
praesens
22:01

December 25 2017

15:13
9824 dda4

hurtndetached:

Pretty much what I’m down to

praesens
15:13
0891 228c
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
praesens
15:12
0883 5c97
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
praesens
15:09
praesens
15:06
Nie przejmuj się co ludzie myślą. Przecież tak rzadko to robią.
praesens
15:04
2282 c97e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
praesens
15:04
praesens
15:03
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viairmelin irmelin
praesens
15:03
Piekło noszę w sobie, w samym środku serca.
— 'Orfeusz i Eurydyka'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vialanni lanni
praesens
15:02
Reposted fromFlau Flau vialanni lanni
praesens
15:02

Zobaczenie Twojego uśmiechu to najważniejszy punkt w planie mojego dnia.

— Marta Kostrzyńska
Reposted from12czerwca 12czerwca vialanni lanni
praesens
15:02
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromstormymind stormymind vialanni lanni
praesens
15:02
7221 5413
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialanni lanni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl